Sponsors:


Generalitat de Catalunya Universitat de Barcelona Institut de Cičncies del Cosmos Institut d'Estudis Espacials de Catalunya Institut de Cičncies del Cosmos Ministerio de Educación y Ciencia