Job Offer

Desenvolupador de software (grup Gaia)

Deadline: 10.04.2017      CLOSED 
Quantity: 1
Contact email: jportell@fqa.ub.edu

 
Description

L'Equip Gaia de la Universitat de Barcelona (IEEC - ICCUB) ha contribuït des dels seus inicis al desenvolupament del concepte i disseny de la missió Gaia del'Agència Espacial Europea (ESA). El nostre equip està realitzant importants contribucions amb simulacions, processaments astromètrics i fotomètrics per a la missió. L'equip està format per científics i enginyers que desenvolupen el software per al processament de grans volums de dades, validació i explotació a nivell científic. El nostre equip és responsable del Centre de Processament de dades de Barcelona, allotjat al supercomputador Marenostrum.

Tasques a realitzar:

- Execució del sistema de processat de dades de Gaia a Barcelona.

- Anàlisi i documentació dels resultats de l'esmentat sistema.

- Detectar i depurar eventuals problemes i limitacions en el sistema.

- Implementar proves unitàries en els mòduls del sistema.

Requisits:

- Programació en Java (preferiblement), C/C++ o Python.

- Coneixements dels conceptes de programació orientada a objectes.

- Experiència en entorns Linux i shell scripting.

- Nivell alt d'anglès (mínim B2).

- Capacitat de treball en equip.

Oferim:

- Treball en un projecte punter de recerca a nivell europeu (ESA).

- Possibilitat de promoció.

- Horari flexible.

- Jornada completa