Job Offer

Suport a la Gestió Científica a l'Institut de Ciències del cosmos (ICCUB)

Deadline: 25.01.2019      CLOSED 
Quantity: 1
Contact email: secretaria@icc.ub.edu

 
Description
1.Missió:

Donar suport al Gestor Científic i encarregar-se de l’organització idifusió de les activitats de l’ICCUB.

2.Funcions genèriques:

·Organitzar i fer difusió d’activitats del centre.

·Suport en l’organització de congressos i cursos (gestió de viatges, càtering i altres despeses relacionades).

·Mantenir els perfils de l’ICCUB a diferents bases de dades.

·Suport en l’elaboració de la memòria anual de la institució.

·Editar continguts a la intranet, crear i editar notícies a la web i actualitzar els perfils de la institució a les xarxes socials.

3.Requisits

·Estudis i Formació: llicenciat, diplomat o estudis de grau.

·Dinamisme i iniciativa en la resolució de problemes

·Capacitat d’organització i de priorització de tasques

·Adaptabilitat i capacitat de treball amb diferents perfils professionals

·Nivell d’anglès suficient per poder-se comunicar correctament a nivell oral i per correu

·Nivell alt d’ofimàtica: Word, Excel

4.Mèrits addicionals

·Coneixements en l’elaboració de pàgines web i gestors de continguts

·Coneixements en editors gràfics

·Coneixements en bases de dades

5. Condicions de l’oferta

Jornada laboral: 37,5 hores setmanals Sou brut anual: entre 23000 i 26000€

Tipus de contracte: Obra i Servei

Durada del contracte: 1 any (amb possibilitat de renovació)


Enviar CV i carta de motivació a secretaria@icc.ub.edu