CatalàCastellanoEnglish
Màster Interuniversitari de Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules

Presentació

La Universitat Autònoma de Barcelona, la Universitat de Barcelona, la Universitat Politècnica de Catalunya i el CELLS (Consorci per a la construcció i explotació del laboratori de llum de sincrotró) organitzen un Màster Inter-Universitari en Acceleradors de Partícules i Radiació de Sincrotró. Aquest Màster es vol que sigui un referent a l'estat en la formació de tècnics i especialistes en aquestes matèries.

A l'entorn europeu aquest tipus d'oferta formativa s'organitza normalmenmt a l'entorn de les grans instal·lacions com ESRF (Sincrotró Europeu de Grenoble), CERN (Laboratori Europeu de Física de Partícules), GSI (Centre d'ions pesats de Darmstaadt), etc. . i, per tant, és molt coherent que es proposi a l'entorn d'ALBA, el sincrotró de Barcelona.

A les institucions organitzadores es troba un important nombre d'usuaris de la radiació de sincrotró, així com usuaris d'altres grans acceleradors de partícules. Aquesta circumstància és una garantia de l'adequació del personal formador. L'oferta que es presenta està sustentada en la experiència científica i tècnica dels professionals de les quatre institucions i, en part, en la docència que ja s'ofereix en les tres universitats.