CatalàCastellanoEnglish
Màster Interuniversitari de Radiació de Sincrotró i Acceleradors de Partícules

Contingut i estructura

La durada del màster és de 60 crèdits ECTS (un curs acadèmic). L'ensenyament serà en llengua anglesa si convé.

El tipus de currículum que es pretén donar en el màster parteix de dos perfils, un més específic per a tècnics d'aquest tipus d'instal·lacions (itinerari A) i un altre més adaptat a futurs usuaris, provinents de camps tant diversos com la Física, la Química, la Biotecnologia o el camp Biosanitari (itinerari B). S'estableixen dues mencions específiques corresponents als dos itineraris.

Nombre màxim de places ofertades: 40. La docència s'impartirà tant a la zona Pedralbes (UB-UPC) com a la zona Vallès (UAB-CELLS).