English   Español

Divulgacio a l'ICCUB

Pàgines de divulgació de l'ICCUB

Informació dels fenòmens astronòmics, passats i futurs, observables des de Catalunya i des d'altres indrets del món. Retransmissions d'esdeveniment d'especial rellevància: trànsits planetaris, eclipsis de Sol i de Lluna,... Material didàctic sobre Astronomia. Exposicions intinerants disponibles.

Material didàctic sobre Física de Partícules. Notícies i activitats. Informació sobre el Taller de Física de Partícules, activitat dirigida al estudiants de batxillerat i organitzada pels membres de l'àrea de Física Experimental de Partícules des de fa 10 anys.