A qui va dirigit?

El Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia de la Universitat de Barcelona va dirigit a llicenciats o graduats en ciències (en particular, Física), enginyers tècnics o superiors que vulguin seguir estudis especialitzats en les àrees astrofísica i ciències de l'espai, física atòmica, nuclear i de partícules, gravitació i cosmologia.

El master dura un mínim de dos semestres. Els continguts bàsic es poden amplicar afegint assignatures de grau (complements formatius) d'acord amb la formació de l'estudiant.

Què pretén?

El Màster està encaminat a capacitar l'estudiant per poder fer recerca en algun d'aquests camps o en altres camps propers per mitjà d'assignatures de caire més interdisciplinari també incloses en el programa.

Cap a on porta?

El Màster està enfocat cap a la posterior realització d'una Tesi Doctoral, la qual cosa no exclou la sortida merament acadèmica.
Tanmateix, el Màster dóna també una formació genèrica molt valorada en el sector empresarial públic o privat, obrint un ampli ventall de sortides professionals.