A qui va dirigit?

El Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia de la Universitat de Barcelona va dirigit a llicenciats o graduats en ciències (en particular, Física), enginyers tècnics o superiors que vulguin seguir estudis d'especialització en algun dels àmbits específics següents: astrofísica i ciències de l'espai, física atòmica, nuclear i de partícules, gravitació i cosmologia.
La durada i continguts són variables i depenen de la formació prèvia de l'estudiant.

Què pretén?

El Màster està encaminat a capacitar l'estudiant per poder fer recerca en algun d'aquests camps o en altres camps propers per mitjà d'assignatures de caire més interdisciplinari també incloses en el programa.

Cap a on porta?

El Màster està enfocat cap a la posterior realització d'una Tesi Doctoral, la qual cosa no exclou la sortida merament acadèmica.
Tanmateix, el Màster dóna també una formació genèrica molt valorada en el sector empresarial públic o privat, obrint un ampli ventall de sortides professionals.