Matèries i assignatures

1. Cosmologia Obligatòria (6 ECTS)
Cosmologia avançada 6 ECTS
2. Tècniques matemàtiques i estadístiques Obligatòria (6 ECTS)
Tècniques matemàtiques i estadístiques 6 ECTS
3. Astrofísica estel·lar i galàctica Optativa (12 ECTS)
Obligatòria per la especialitat d'astrofísica i ciències de l'espai
Estructura i formació estel·lar 6 ECTS
Astronomia galàctica 6 ECTS
4. Física d'altes energies Optativa (12 ECTS)
Obligatòria per la especialitat de física de partícules i gravitació
Teoria quàntica de camps 6 ECTS
Partícules elementals 6 ECTS
5. Tècniques d'observació i experimentació Optativa (12 ECTS)
Tècniques experimentals en la física de partícules i l'astrofísica 6 ECTS
Tutoria I 3 ECTS
Tutoria II 3 ECTS
6. Astrofísica avançada Optativa (12 ECTS)
Astrofísica extragalàctica i formació de galàxies 6 ECTS
Astrofísica d'altes energies 3 ECTS
Astronomia des de l'espai 3 ECTS
7. Física de partícules i gravitació avançades Optativa (18 ECTS)
Relativitat general avançada 6 ECTS
Teories gauge del model estàndard 6 ECTS
Fronteres de la física teòrica 6 ECTS
8. Treball de final de màster Obligatòria (24 ECTS)
Treball de final de màster (campus) 24 ECTS

Complements formatius

Les assignatures dels complements formatius corresponen a les següents assignatures del  grau  de Física: