Inscripció

Preinscripció

La preinscripció per al curs 2018-19 està tancada

La preinscripció s'ha de fer en línia. El període de preinscripció generalment comença a finals de febrer i dura fins a finals de juny. Està degudament anunciada en aquesta pàgina. Els sol·licitants hauran de proporcionar l'expedient acadèmic i el currículum vitae. Opcionalment, poden proporcionar cartes de referència confidencials.

No és obligatori tenir aprovades totes les assignatures del grau abans de formalitzar la preinscripció, tot i que sí que és obligatori per tal de poder formalitzar la matrícula en el Màster.

Els estudiants amb registres acadèmics excel·lents poden rebre una carta d'acceptació (per correu electrònic) de la Junta d'Admissions abans que finalitzi el període de preinscripció.

Es pot trobar una llista de possibles tutors (futurs directors de tesi, si s'escau)  a la pàgina web de l'ICC.

Matrícula

La matrícula per al curs 2018-19 comença el 17 de setembre

La matrícula oficial dels alumnes admesos es realitza telemàticament, un cop s'ha fet arribar la documentació pertinent a la Secretaria d'Estudiants i Docència de la Facultat de Física (postgrau.fisica@ub.edu). La informació detallada sobre el procés de matrícula per cada any apareix a la web de la Facultat de Física. Actualment, aquest màster no ofereix la possibilitat de matricular-se només per al període de primavera.