Estructura

Especialitzacions

En el màster d'Astrofísica, física de Partícules i Cosmologia hi ha dues assignatures obligatòries, Cosmologia avançada i Tècniques matemàtiques i estadístiques. A més a més, hi ha dues especialitzacions o mencions possibles:

  • Astrofísica i Ciències de l'espai
  • Física de Partícules i Gravitació

La vessant d'Astrofísica i Ciències de l'espai es concentra en l'estudi del macrocosmos, per exemple en els diversos objectes astronòmics i la seva física associada. Per altra banda l'especialització en Física de Partícules i Gravitació es centra en el microcosmos, és a dir en l'estructura de la matèria i les seves interaccions fonamentals. Això no vol dir que els alumnes no puguin dissenyar a propi gust un curs interdisciplinari, escollint assignatures d'ambdues especialitzacions, o fins i tot d'altres màsters.

Per obtenir el màster en l'especialització d'Astrofísica i Ciències de l'Espai és obligatori haver superat prèviament l'assignatura d'Astrofísica Estelar i Galàctica, mentre que per obtenir la menció en Física de Partícules i Gravitació cal haver superat l'assignatura de Física d'Altes Energies.

El màster està encarat a graduats en física que han superat prèviament assignatures relacionades amb les de les àrees específiques que es tracten durant el curs de màster. El Comitè de Coordinació del Màster pot exigir als estudiants provinents d'altres titulacions o àrees científiques que cursin assignatures extra per complementar la formació necessària per fer un seguiment correcte dels continguts del màster.

Contingut

El curs de màster consisteix en 60 ETCS distribuïts de la següent manera:

  • 12 ECTS de les assignatures obligatòries del Màster (duren un semestre)
  • 12 ECTS de les assignatures obligatòries d'especialitat (duren un semestre) 
  • 12 ECTS de les assignatures opcionals (duren un semestre) 
  • 24 ECTS del Treball de Final de Màster 

El Treball de Final de Màster és un treball d'introducció a la recerca que dura un semestre.

Calendari

Aquest màster té una durada d'un any i les assignatures s'ofereixen en semestres que van de setembre a gener i de febrer a juny. El dia d'inici de les classes s'anuncia anualment en aquesta pàgina web.

Les classes són els dilluns, dimarts i dimecres, durant 12 setmanes cada semestre. De vegades pot passar que part d'alguna assignatura vingui expressament a impartir-la un professor convidat, de manera que això pot alterar els horaris habituals.

LLengua

Les classes del màster són en anglès, essent lúnica exepcio el cas en què tots els alumnes entenguin el català o el castellà, llavors l'assignatura podrà donar-se en qualsevol d'aquestes dues llengües. 

Les classes que constitueixin complements a la formació es donen en català o castellà i només ocasionalment en anglès. 

L'universitat de Barcelona aporta eines i cursos per als estudiants que no parlen català. Més informació aquí.