Preus

El preu d'aquest màster l'estableix la Generalitat de Catalunya igual que ho fa per a tots els cursos de Màster oficials.  Els preus per a l'any acadèmic 2016-2017 encara no han estat establerts. Per a l'any acadèmic del 2015-2016 el preu era de 82 euros per ECT, excepte per als estudiants de la Unió Europea, de països membres de la unió econòmica europea, de Suïssa o d'Andorra, o per als estudiants amb permís de residència de durada major a la d'un any acadèmic. Per a tots aquests els preus varen ser de 46,50 euros per ECT.

També s'ha de pagar una tassa de preinscripció de 30,21 euros i els estudiants extrangers una petita tassa administrativa per a validar la seva documentació.