Preus

El preu d'aquest màster l'estableix la Generalitat de Catalunya igual que ho fa per a tots els cursos de Màster oficials.  Els últims anys, els preus per ECTS és de 46.50Eur per estudiants nacionals, d'estats de la UE, Islàndia, Noruega, Liechtenstein, Suïssa, Andorra i Xina, així com estudiants amb permís de residència a Espanya superior a l'any. Per altres matrícules, el preu és de 82 Eur.

També s'ha de pagar una taxa de preinscripció de 30,21 euros.

Altres Taxes

Gestió d'expedient acadèmic:

Matrícula semestral: 54.54Eur per semestre

Serveis específics i suport a l'aprenentatge: 70Eur

Assegurança obligatòria (per majors de 28 anys): 1.12Eur

 

Altres serveis acadèmics:

Estudi d'equivalència d'un títul estranger per accedir al màster: 218.15Eur

Títul oficial: 218.15 Eur

Expedir certificats: 27.27 Eur

Més informació sobre taxes acadèmiques la podeu trobar a:  http://www.ub.edu/acad/matricula/preus.html.