Tutories i Recursos

Cada estudiant del Màster té un tutor personal assignat. Els tutors són responsables de l'orientació en el procés d'aprenentatge i en l'assoliment dels objectius educatius. La tutoria serà exercida pel supervisor de la seva Tesi de Final de Màster. No obstant això, en els primers mesos en què l'estudiant encara no ha rebut una Tesi de Màster, aquesta responsabilitat correspon al Coordinador del Màster. El paper del tutor només pot ser exercida per personal científic permanent del ICCUB. No obstant això, és possible per als tutors deixar la supervisió científica dels seus estudiants en les mans d’experts d'altres institucions de recerca o universitats.

De dilluns a divendres, els alumnes del Màster poden fer ús de la sala d'ordinadors a l'edifici de Física (V14E), que està exclusivament dedicada a ells.

Els estudiants del Màster també gaudiran d'una visita d'un dia a l'Observatori Astronòmic del Montsec, com a part del seu aprenentatge en Astrofísica.