Recursos i Serveis

Els estudiants de màster tenen a la seva disposició i per al seu ús exclusiu una sala d'informàtica oberta tot el dia.

Els estudiants també tenen accés a l'Observatori Astronòmic del Montsec per a la realització de pràctiques d'astronomia i astrofísica.

A més a més, cada estudiant té assignat un tutor, que pot coincidir amb el seu futur director de Tesis de Doctorat en el cas que l'estudiant tingui intenció de realitzar-la. El tutor orientarà l'alumne en l'elecció d'assignatures i li dirigirà el Treball de Final de Màster. El tutor ha de ser un membre permanent de l'ICCUB. D'acord amb l'alumne i sota el consentiment del coordinador, el tutor pot delegar la supervisió del Treball de Final de Màster a un professor o investigador de renom.