Personal

Comitè de Coordinació

El coordinador responsable del màster és el Dr. Tomeu Fiol del Dept. Física Fonamental. 

El comitè de coordinació comprèn, apart del Dr. Fiol, els Drs. Josep Maria Solanes (Dept. Astronomia i Meteorologia), Eduard Salvador (Dept. Astronomia i Meteorologia) i Joan Soto (Dept. d'Estructura i Constituents de la matèria), també en forma part Núria Massons (cap de secretaria) i Adrián Baños (representant dels estudiants).

Professors

Totes les assignatures les imparteixen investigadors doctors, Profesors Titulars i Catedràtics de la Universitat o amb contractes ICREA o Ramón y Cajal, tots ells amb àmplia experiència docent y en la recerca (normalment en possessió de tots els sexenis d'investigació possibles), dels departaments d'Astronomia i Meteorologia (DAM), d'Estructura i Constituents de la Matèria (ECM) i de Física Fonamental (FF), integrats tots ells a l'Institut de Ciències del Cosmos (ICC) i alguns de ells també a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya.

Els professors que imparteixen les diferents assignatures s'especifiquen als horaris (el coordinador de l'assignatura és el que apareix primer). Les seves informacions de contacte (telèfons i e-mail) es troben a la pàgina web de l'ICC.