Informació Adicional

Per a més informació en general sobre el màsters oficials que s'oferten a l'Universitat de Barcelona (UB), siusplau veieu la pàgina dels Màsters Oficials

Més informació respecte allotjaments, beques, o d'altra mena, la podeu trobar a la pàgina web del Servei d'Atenció als Estudiants http://www.ub.edu/sae,  també el podeu contactar via e-mail master.oficial@ub.edu, o podeu dirigirvos personalment a l'Oficina d'Informació de Màsters (C. Florensa, 8, Barcelona). 

Seguiment

A part dels mecanismes ordinaris de seguiment establerts per la UB de cara a l'evaluació i millora dels màsters oficials (enquestes sobre el professorat, enquestes sobre funcionament dels màsters, etc...) i de les reunions entre coordinadors de Màsters i membres del personal d'administració i serveis, el Comitè de Coordinació del Màster organitza periòdicament reunions del professorat i alumnat del màster amb el fi de discutir sobre el seu funcionament i poder fer suggerències sobre aquells aspectes que siguin susceptibles de millora.

De totes maneres, si voleu més informació sobre el màster, teniu dubtes, algun problema o voleu plantejar alguna suggerència, dirigiu-vos siusplau al coordinador de màster.