Objectius

Formació especialitzada

El Màster en Astrofísica, Física de Partícules i Cosmologia proporciona als estudiants una formació acadèmica avançada en els camps d'Astrofísica, Ciències de l'Espai, Física Atòmica, Nuclear i de Partícules, Gravitació i Cosmologia. Aquest entrenament et permetrà:

 • Adquirir les habilitats i els coneixements necessaris per formar part d'un grup de recerca en aquestes àrees.
 • Realitzar estudis de doctorat en els camps anteriorment esmentats.
 • Començar a treballar en una empresa dedicada a la investigació en aquestes àrees.
 • Argumentar críticament, emetre judicis i presentar noves idees sobre la base de l'anàlisi de la informació provinent d'aquestes àrees científiques
 • Continuar amb el procés d'aprenentatge en aquestes matèries, en gran mesura de manera autònoma.

Formació transversal

També s'espera que els estudiants d'aquest màster adquireixin les següents habilitats generals i transversals:

 • Capacitat per resoldre problemes complexos en contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats en el camp d'estudi.
 • Capacitat per identificar nous problemes d'investigació o desenvolupar els existents.
 • Capacitat crítica per formular noves propostes interpretatives basades en fets existents.
 • Capacitat per analitzar i sintetitzar informació científica a un nivell avançat.
 • Capacitat per comunicar els coneixements adquirits i les contribucions de la recerca de forma precisa i clara, tant oralment com per escrit, en anglès.
 • Coneixements d'informàtica.