Admissions

Requisits d'admissió

Estar en possessió del títol de llicenciat o graduat en ciències o enginyer superior o tècnic en el moment de formalitzar la matrícula.

Els estudiants estrangers que no tinguin homologat el seu títol hauran de seguir els passos indicats aquí i presentar la documentació llistada aquí.

Número de places

S'ofereixen un número total de 25 places. La Comissió de Coordinació del Màster determinarà els alumnes que poden matricular-se seguint criteris d'equitat entre les dues especialitats i, dins de cada una d'elles, en funció dels coneixements prèvis i de l'expedient acadèmic dels alumnes preinscrits.

La resolució de la Comissió de Coordinació del Màster es comunicarà personalment, per correu electrònic, a cadascun dels candidats acceptats.