INSTITUTE OF COSMOS SCIENCES

University of Barcelona
La contaminació lumínica, el cantó fosc de la llum
La introducció de l'enllumenat artificial a les nostres vides va suposar un gran canvi i un avenç destacat en el desenvolupament de diverses activitats però no tot ha estat positiu. La llum artific... 
     

AREAS OF RESEARCH